Bruten handled (Fraktur på nedre strålbensänden)

Fakta

En bruten handled med en fraktur (benbrott) på nedre delen av strålbenet uppstår vid fall som dämpas med utsträckt arm. Hos barn finns risken att detta leder till en förskjutning i tillväxtzonen om de ännu inte har blivit slutna. Skadan kan alltså till exempel uppstå hos en bollidrottare som ramlar av en tackling.

Symptom

  • Skadan resulterar i en typisk felställning där nedre änden av strålbenet blir vinklat bakåt
  • Utöver detta uppstår även smärta och svullnad.
  • Vid misstanke om denna typ av skada ska alltid läkarvård uppsökas och röntgenundersökning genomföras. Detta för att kunna bedöma felställningen och besluta om lämplig behandling.

Behandling

Frakturen bör läggas tillrätta så snart som möjligt på en akutmottagning. Ofta får patienten lokalbedövning men ibland kan den skadade även sövas. Nuförtiden opereras ofta denna typ av skador genom att en platta läggs på benet som skruvas fast efter en exakt tillrättaläggning av frakturen. Efter operation krävs rehabilitering i samarbete med en sjukgymnast för full återgång av handledens normala funktion och kraft. För att snabbare kunna påbörja rehabilitering efter operation och borttagning av gips rekommenderas Activation Grip.

Du gillar kanske också...