Severs skada

Fakta

Att idrottande barn får ont i hälen är mycket vanligt och hos pojkar och flickor i 9-15 års ålder är Severs skada den vanligaste orsaken till smärta i hälen vid aktivitet. Det är ofta väldigt besvärande för den drabbade då smärtan begränsar möjligheten till fullt idrottande. Tidigare ansågs skadan uppstå på grund av mycket stresspåverkan på det växande hälbenet från dragning av hälsenan, mycket hopp och löpning samt av en eventuell felställning i foten. Idag anser man dock att kompressionsbelastningen från marken har störst betydelse för utvecklande av Severs skada, som kan drabba båda hälarna samtidigt. Därför är det extra viktigt att ha ordentliga skor och eventuellt även ortopediska skoinlägg för att förebygga detta.

Symtom

Vid Severs skada klagar barnet på kraftig smärta i bakre delen av hälbenet, vanligtvis på dess sidor men ibland även i bakre hälranden eller under hälen. På grund av smärtan är det vanligt att det inte går att gå barfota på hälarna. Vid tryck på hälbenets bakre del från sidorna med fingrarna och tryck snett underifrån mot hälranden på baksidan av hälbenet uppkommer smärtan. Ökad smärta med ökad belastning.

Framför allt explosiv eller stötig belastning på hälen, vid till exempel hopp och landning, ruscher och vändningar brukar vara särskilt provocerande och leder ofta till smärta och ömhet som ligger kvar efter aktivitet. Smärtan kan finnas kvar i timmar eller dagar, vilken klingar av vid vila. Fotboll, handboll, innebandy, gymnastik och andra idrotter med liknande påverkan på foten och hälen är idrotter där Severs skada är vanligt förekommande.

Behandling

Vanligtvis läker skadan av sig självt, oftast inom ett år, och vid 16 års ålder då tillväxtzonen stabiliserats ses inga besvär. Under tiden rekommenderas följande:

Relaterade produkter
Supports by RMJ
Behöver du tejp?

Köpvillkor   Integritetspolicy

Denna webbsida och dess innehåll ägs av Nordic Rehab AB - © Nordic Rehab AB 2022. Alla rättigheter är reserverade
Denna webbsida använder cookies, läs mer.