Diskbråck

Fakta

Diskbråck uppstår genom att diskens kärna trycks ut genom diskringen på grund av det höga trycket och buktar in mot ryggradskanalen. Diskarna mellan ryggkotorna har till uppgift att fungera som stötdämpare och rörelsesegment i ryggraden. Trycket i kärnan är högre än omgivningens så länge ringen är intakt. En skada i diskens ring kan uppstå genom exempelvis åldersförändringar eller vid akut våld, till exempel en kraftig vridning eller ett böj-/sträckvåld.

Diskbråck kan uppstå i hela ryggraden men det är vanligast att få det i den nedre delen av ryggen som kallas ländryggen. Näst vanligast är att få det i övre delen av ryggen som kallas halsryggen. Det är mer ovanligt att få diskbråck i bröstryggen.

Symptom

  • Diskskador orsakar smärta och när en nervrot är drabbad, som vid diskbråck, uppstår även ischiassmärta
  • Smärta som strålar ut i benen kan därför bero på en skadad nerv och disk i ryggen
  • Diskbråck i halsryggen ger ofta utstrålande smärta till axeln och ner i armen eller upp i huvudet
  • Att skadan sitter i bröstryggen är relativt ovanligt men när det uppstår så strålar ofta smärtan i bröstryggen
  • Sitter skadan i ländryggen ger det smärtutstrålning i ett ben med känselnedsättning, samt drabbar muskelfunktionen och reflexerna

Behandling

Oftast blir besvären bättre inom ett par veckor och  efter ett par månader brukar de flesta inte längre ha ont. I vissa fall kan du dock få allvarligare symtom som kan kräva operation.

Uppsök alltid en läkare, en röntgenundersökning bör göras för att utesluta andra orsaker till symptomen än diskbråck. Magnetkameraundersökning görs för att lokalisera diskbråcket och bestämma dess storlek. Vid kraftigt diskbråck kan operation behövas. Om diskbråcket inte behöver opereras så bör ett rehabiliteringsprogram läggas upp och följas med hjälp av en sjukgymnast. Övningarna bör vara avlastande, följt av rörlighets-, balans-, koordination-, uthållighets-, och styrkeövningar. För diskbråck, som inte behöver opereras, tar det cirka 3-6 månader innan en säker återgång till krävande motions- och idrottsaktivitet kan ske. Vid en operation tar det ungefär 6 månader innan idrottsaktivitet kan påbörjas.

Du gillar kanske också...