Hjärtproblem

Fakta

Hjärtproblem kan bero på många olika orsaker, såväl medfödda som uppkomna av andra anledningar.

Om någon faller ihop på planen (eller på annan plats) och har dessa symptom tillkalla direkt ambulans:

  • Kallsvettas
  • Håller för bröstet
  • Vit i ansiktet
  • Andas tungt
  • Har oregelbundna hjärtslag (Påbörja Hjärt-Lung-Räddning 30:2 direkt om personen saknar puls)

Ibland kan svåra buksmärtor vara symptom på hjärtproblem, och då främst hos barn. Kontakta alltid sjukvård vid misstanke om hjärtproblem!

Du gillar kanske också...