Arm och hand

Armbågsskador

Direkta armbågsskador är relativt ovanliga inom idrott (3-6 procent av alla skador). De flesta drabbade kan fortsätta med sin idrott, dock med försämrad prestationsnivå. Hos vissa blir dock skadan så kraftig att de måste avsluta sin idrottskarriär. Armbågsleden är den led som barn oftast luxerar (går ur led) och hos vuxna är det näst vanligast efter axelleden.

Armbåge

Handleds- och fingerskador

20-25 procent av alla skador som behandlas på en akutmottagning är handskador, där allt från enkla stukningar till svårare benbrott. Vid en handledsskada finns risken att handleden stelnar, vilket medför en medicinsk invaliditet på 15 procent. Därför är det viktigt både för den skadade och för samhället att den skadade får rätt diagnos och rehabilitering för att kunna bli återställd.