Underben och fotled

Fotleden utgörs av språngbenet (talus), vadbenet (fibula) och skenbenet (tibia). Skenbenet och vadbenet bildar fotknölarna (malleolerna). Fotledens uppgift är att skapa stabilitet och rörlighet i samband med till exempel gång eller löpning.

På utsidan av fotleden sitter tre ledband;

  • Främre ledbandet mellan vadben och språngben (TFA) – har störst betydelse för stabiliteten av fotledens utsida.
  • Ledbandet mellan hälben (Calcaneus) och vadben (CF)
  • Bakre ledbandet mellan språngben och vadben (TFP) – är mycket ovanligt att det skadas.

Fotled

Skador

Skador på ledbanden i fotleden är den klart vanligaste skadan inom idrotten och är cirka 20 % av alla idrottsskador. Inom idrotter som fotboll, basket, volleyboll och handboll kan denna typ av skador vara upp till hälften av alla skador. Samma sak gäller för idrotter där landning efter hopp eller löpning på ojämnt underlaget förekommer, till exempel orientering. Många fotskador kan förhindras genom kunskap kring träningsförhållanden, användandet av rätt skor och sulor med mera.

Direkta underbensskador är ganska ovanligt hos idrottare, medan överbelastningsskador är vanligare. Skadeorsaken är ofta ganska typiska för de vanligaste ben-, muskel- och senskadorna. Ofta uppkommer de vid en spark, slag eller liknande mot underbenet, vilket kan resultera i krossad muskulatur eller ett brutet ben. Vid onormalt starka smärtor vid en underbensskada så ska en akut kompartmentskada alltid misstänkas och läkare uppsökas så fort som möjligt.