Stötskada mot nerv

Fakta

Det kan räcka med en lättare spark mot framsidan eller baksidan vaden. Har du otur så träffas nerven just där den är som mest känslig.

Symptom

Mycket varierande symptom men vanligtvis nedsatt funktion i fot och vad. I vissa fall svårt att lyfta foten upp och ner trots att slaget/sparken utdelats mot vaden.

Behandling

Är nerven bara irriterad och inte skadad på något vis släpper symtomen efter någon vecka. Har du utsatts för kraftigare våld på något sätt kan nerven vara avsliten vilket kräver operation. Kontakta därför läkare om symptomen inte släpper.

Du gillar kanske också...