Activation Grip

Upptäck ett nytt sätt att träna

Köp Activation Grip här

Träning

Activation Grip ger dig en möjlighet att träna de muskler och rörelser som du behöver i din vardag. Modern forskning visar att funktionell träning som är anpassad efter vardagens krav förhöjer livskvalitén!

Rehabilitering

Med Activation Grip slipper handskadade personer fokusera på greppmomentet under träningen och kan istället lägga fullt fokus på att genomföra övningen!

Sportspecifikt

Genom att koppla din Activation Grip till ett träningsband eller en kabeldragsmaskin kan du kombinera din styrketräning med din teknikträning. Till exempel en handbollsspelare kan träna upp styrkan i och kring axelleden samtidigt som denne tränar upp sin skotteknik.

 

  • Koppling kabeldragsmaskin
    Activation grip kopplas enkelt till en kabeldragsmaskin.

 

”Jag har en handskada på höger hand som medför att jag har begränsad styrka i mitt grepp. Detta har inneburit att jag tidigare undvikit vissa träningsmaskiner då de har vart för tunga för mig att använda. Med Activation Grip kan jag nu använda dessa träningsmaskiner och därmed träna på ett helt annat sätt än tidigare. Jag kan numera välja bland en större mängd maskiner/ övningar och kan även ha mycket tyngre motstånd än innan. Activation Grip ger mig även möjlighet att använda samma motstånd på vänster och höger sida istället för att som tidigare endast kunna ta i fullt ut på vänster sida. Istället för att begränsas av mitt svaga grepp kan jag nu träna fullt ut.”

Annie, Funktionsnedsättning i handen