Fot och häl

Foten är mycket mer komplext uppbyggd än vad man kan tro. Den består av 26 ben, 2 sesamben, 57 olika leder med över 100 ledband. Dessutom finns det ett tiotal namngivna extraben i foten. De flesta muskler som styr foten finns i underbenet och endast ett fåtal ligger i själva foten. Vanligast är att dela upp foten i tre funktionella enheter:

  • Framfot – bestående av sesamben och mellanfotsben I-V (metatarsale I-V)
  • Mellanfot – bestående av båtben (naviculare), tärningsben (cuboideum) och kilben I-III (cuneiforme I-III)
  • Bakfot – bestående av språngben och hälben

Fotvalv

Som om detta inte vore nog så finns det även två fotvalv i varje fot, det längsgående och det tvärgående. Det längsgående valvet bildas av skelettet från bakfoten, mellanfoten och framfoten. Det längsående fotvalvet stabiliseras av, förutom ledband och ledkapslar, den viktiga senspegeln (plantarfascian) som ligger mellan hälben och framfot. Plantarfascian sprider ut sig under framfoten och stabiliserar fotvalvet. Det tvärgående fotvalvet syns under framfoten när ingen belastning finns på foten. Det skapas av ledbanden mellan mellanfotens ben. Det finns en viss osäkerhet kring funktionen för det tvärgående fotvalvet men den dämpar sannolikt belastningen som uppstår vid gång och löpning.

Fotled

Fotskador är vanliga inom idrotten eftersom foten i de flesta idrotter får ta emot och absorbera belastningen från underlaget, bära kroppstyngden och omsätta kraften från lår och underben till en effektiv rörelse. Många fotskador kan förhindras genom kunskap kring träningsförhållanden, användandet av rätt skor och sulor med mera.