Huvud & Axel

Huvudskador

Huvudskador, eller skallskador, är den övergripande termen för skador på hjärnan eller dess hjärnhinnor, skallben och mjuka vävnader samt huvudets och nackens kärlsystem. Då hjärnskador är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och dödsfall över hela världen är det extra viktigt att man kan upptäcka och hantera dessa. Den vanligaste huvudskadan är hjärnskakning, använd alltid Hjärntrappan vid rehabilitering efter en hjärnskakning. Som läkare, ledare och andra berörda är det viktigt att ha kunskap om allt från lindriga hjärnskakningar till livshotande hjärnskador. Vid misstänkt huvudskada ska läkare alltid kontaktas!

Axelskador

Axelskador är vanligast inom idrotter där risk för fall och kollisioner finns. Inom ishockey så är 20 % av alla skador axelskador och 8 % utav dessa är axelluxationer. 20 % av alla axelskador är frakturer (benbrott). Då axeln är en väldigt komplex led så är det viktigt att eventuella axelskador får en korrekt diagnos och ordentlig rehabilitering för att undvika framtida problem.

Axelled