Hjärnskakning

Hjärnskakning

Fakta

Hjärnskakning kan uppstå om huvudet utsätts för yttre våld så att hjärnan kommer i rörelse. Med yttre våld menas smällar mot huvudet från t.ex. fall från cykel, att skalla ihop med en annan spelare på en idrottsplan eller från tacklingar och slag i kontaktidrotter.

Symptom

Huvudvärk ses ofta som ett tydligt symptom för hjärnskakning vilket det inte är, det förekommer men är inte alls så vanligt som allmänheten tror. Däremot är en kortvarig medvetslöshet ett tydligt tecken. Även yrsel, synrubbningar, balansproblem och illamående är symptom på en hjärnskakning. En hjärnskakning resulterar i en omedelbar och kortvarig nedsättning av neurologiska funktioner. Kan även medföra neuropatologiska förändringar, men de akuta kliniska symptomen påvisar oftast en funktionell störning mer än en strukturell skada.

Liten hjärnskakning: Har sett ”stjärnor”. Får ej vara själv de första 12 timmarna. Helt återställd inom 6-10 dagar

Stor hjärnskakning: Medvetslös mer än 1 minut, minnesluckor eller symptom som inte försvinner inom 10 dagar.

Vanliga symptom att titta efter:

  • huvudvärk
  • yrsel
  • illamående
  • kräkningar
  • minnesförlust
  • förvirring
  • onaturlig trötthet

Behandling

Vid misstänkt hjärnskakning bör läkare alltid uppsökas. Den drabbade ska ha hjärnvila tills symptomen är borta. Med hjärnvila menas att bara göra en sak åt gången, till exempel inte att titta på TV och prata i telefon samtidigt. Hjärntrappan bör alltid användas för att få en kontrollerad och säker återgång till idrottandet:

Hjärntrappan

Följande steg är en lämplig återgång till idrottandet. Den drabbade ska vara symptomfri i 24 timmar innan nästa steg kan tas. Vid återfall av symptom efter en stegökning ska det alltid tas ett steg tillbaka tills symptomen är borta.

Steg 1: Total hjärnvila, på frågan ”Hur mår du från 0-100?” ska svaret bli 100, annars fortsatt vila.
Steg 2: Promenader, lätt jogging, cykling
Steg 3: Teknik träning, uppvärmning, passningsspel
Steg 4: Träning utan kroppskontakt
Steg 5: Fullt spel
Steg 6: Match

Du gillar kanske också...