Lår

Muskelskador är vanliga inom kontaktidrotter, som till exempel fotboll, ishockey, handboll och bandy. Vissa studier visar på att upp till 30 procent av alla skador inom fotboll är lårskador. Muskelskada kan uppstå även utan direktkontakt och är då oftast så kallade ”muskelbristningar”. En muskelbristning sker när muskeln och dess senor sträcks utöver vad de klarar av och muskelfibrerna skadas eller går sönder, vilket resulterar i smärta och blödning.