Akut kompartmentsyndrom

Akut kompartmentsyndrom

Fakta

Ett akut kompartmentsyndrom innebär att trycket ökat innanför en eller flera av underbenets muskelloger, vilket medför skada på muskler och nerver om det inte behandlas. Underbenets muskler är indelade i fyra loger (slutna utrymmen) där utrymmet är relativt begränsat. Akut kompartmentsyndrom kan uppstå vid till exempel en fraktur, muskelskada eller till och med vid akut överbelastning av en muskelgrupp (till exempel om en relativt otränad person sprungit ett längre lopp på asfalt).

Symptom

  • Främsta och första symptomet är kraftiga smärtor som ökar vid passiv utsträckning av de aktuella musklerna
  • Kraftig svullnad kring den skadade muskellogen
  • Efterhand minskar och upphör muskelfunktionen
  • Känselrubbningar i områden av huden som de drabbade nerverna tillhör är ett säkert, men sent symptom
  • Om musklerna blir utan blodcirkulation i mer än fyra till fem timmar finns risken att skadorna blir permanenta och i värsta fall kan amputering bli aktuellt

Behandling

Uppsök läkare direkt vid misstanke om akut kompartmentsyndrom. Om detta är fallet så sker en operation där muskellogerna öppnas för att minska trycket. Vid tidig behandling så är prognosen för återhämtning god. Vid operationen kan det ibland bli svårt att få ihop huden och en hudtransplantation kan bli aktuell.

Du gillar kanske också...