Brutet revben

Brutet revben

Fakta

Ett eller flera brutet revben är relativt vanligt inom idrotten, framförallt i kontaktidrotter som ishockey, handboll och kampsport. Skadan kan uppstå genom direkt våld mot bröstkorgen, till exempel ett slag eller spark inom kampsport eller en kraftig sammanpressning av bröstkorgen som följd från en kraftig kroppstackling.

Symptom

  • Smärtor över det skadade området, speciellt vid djupa andetag, hostning eller nysning
  • Även en ömhet och svullnad uppstår över det skadade området

Behandling

Normalt sätt kräver en revbensskada ingen annan behandling än smärtstillande, då läkningen sker av sig självt. Dock bör en röntgenundersökning göras för att bekräfta skadan och utesluta att en lunga blivit skadad. Vid en skada utan andra komplikationer kan återgång till idrott normalt ske efter 3-6 veckor, beroende på besvären.

 

Du gillar kanske också...