Meniskskador

Meniskskador

Fakta

Meniskerna fungerar som knäts stötdämpare samt hjälper ledbanden att stabilisera knät. Meniskskador kan uppstå isolerat eller samtidigt som andra ledbandsskador. Cirka 75 % av alla med en främre korsbandsskada har också en meniskskada. En skada på inre delen av menisken ökar risken för artros på längre sikt på grund av ett ökat tryck i knäleden. En skada på yttre delen av menisken anses allvarligare då den ökar risken för instabilitet och ökat slitage i leden i framtiden.

Symptom

Symptom av meniskskada kan se mycket olika ut. Därför kan det ibland vara svårt att i kliniken säkerställa skadan. Ibland ger små skador stora symptom, och ibland ger stora skador mindre symptom.

  • Vid en inslagen menisk uppstår en låsning i knäleden, vilket hindrar den skadade från att sträcka ut benet de sista 15-20 graderna och att smärta då uppstår.
  • Vid en yttre meniskskada uppstår smärta på utsidan av knäleden, speciellt vid ansträngning och upplåsningar.
  • Vid skada på inre menisken är låsningar/upphakningar i knäleden och svullnad vanligast.

Behandling

En meniskskada kan opereras om den är symptomgivande men alla meniskskador behöver inte opereras. Vid operation tas ofta den skadade delen bort, men om det går att sy ihop menisken igen så rekommenderas detta. Återgång i idrott är dock väsentligt längre tid vid en surturerad menisk. Hos en sjukgymnast fokuseras rehabiliteringen på generell styrketräning och neuromuskulär träning. Rehabiliteringen pågår tills den skadade återfått normal muskelstyrka och muskelvolym.

Du gillar kanske också...