Främre korsbandsskada

Fakta

En främre korsbandsskada (ACL-skada) är den vanligaste skadan på ledbanden i knäet. I Skandinavien sker 5-10 skador på det främre korsbandet per 10 000 invånare. Det är ungefär 20–50 gånger vanligare med främre korsbandsskada jämfört med en skada på bakre korsbandet.

De flesta skadorna på det främre korsbandet uppstår vid en kraftig vridning i knäleden och förekommer ofta i till exempel handboll, fotboll och slalom men främre korsbandsskador uppkommer i de flesta idrotterna. Cirka 75 % av de skadade har även en skada på menisken. Det är ungefär 20-25 % vanligare med en skada på främre korsbandet än på det bakre. Vid en skada på främre korsbandet uppstår en instabilitet där knät kan böja eller sträcka sig plötsligt.

Symptom

  • En främre korsbandsskada ger ofta en snabb svullnad (12 timmar) och kraftig smärta
  • Ofta känner den skadade att knät ger efter när han eller hon försöker belasta benet direkt efter skadans uppkomst
  • Dock finns det fall där varken svullnad, instabilitet eller smärta uppkommer

Behandling

Skadan behandlas alltid med PRICE direkt vid skadetillfället. I de flesta fall behövs kryckor och antiinflammatoriska medel kan användas för att minska svullnaden och smärtan. Lättast att diagnostisera skadan är akut på plats eller efter 5-7 dagar av kunnig sjukgymnast/läkare. Det är ofta svullnaden mellan det akuta inträffandet och 5-7 dagar som gör det svårare att bedöma skada här emellan. Operation kan bli aktuellt om den skadade har ett framtida behov av detta. Dock visar studier alltmer att ren konservativ behandling, dvs träning allt mer blir accepterat. Diskussion om operation eller träning görs efter dialog mellan patient, läkare och sjukgymnast.

Rehabilitering hos en sjukgymnast bör ha fokus på styrka, rörlighet och neuromuskulär funktion. Det är mycket viktigt att denna rehabilitering sker på rätt sätt. Liknande träning används oavsett om det skadade korsbandet kommer opereras eller inte. Rehabiliteringen är hård och tuff, då det krävs täta träningspass för att ta tillvara på träningens effekt. Räkna med sju månader upp till ett års rehabiliteringstid. Styrka, rörlighet och balans skall vara lika på båda benen innan rehabiliteringen anses vara klar. Jag uppmanar även ofta mina patienter att fortsätta med ett par knäövningar som kan göras i samband med träning så länge de tänker fortsätta med sin idrott.

Du gillar kanske också...