PRICE – första behandlingen vid skada

PRICE – första behandlingen vid skada

Sammanfattning

  • Protection – Skydda
  • Rest – Vila
  • Ice – Kyla
  • Compression – Tryck
  • Elevation – Högläge

Behandling

PRICE är en metod för att behandla skador direkt när de uppstår. Huvudsyftet med PRICE är att begränsa blödningen samt att förebygga och lindra smärta. Lyckas detta så blir förutsättningarna för den kommande behandlingen bättre. Vid skadetillfället har man bara några minuter på sig att behandla skadan innan blödningen och svullnaden riskerar att bli för stor så därför rekommenderas det att PRICE påbörjas så fort som möjligt och att en mer ordentlig utvärdering av skadan görs vid ett senare tillfälle. Blödningen i den skadade muskeln pågår i 48 timmar efter skadetillfället, det är därför viktigt att PRICE-behandlingen fortsätter även under de kommande två dygnen.

Första steget i PRICE är att skydda (Protection) den skadade från att drabbas av fler eller värre skador samt att personen sätts i vila (Rest) för att minska blodcirkulationen och blödningen kring skadan.

Därefter bör en kylbehandling (Ice) startas med hjälp av en kylpåse som fästs mot det skadade området, dock aldrig direkt mot huden för att undvika köldskador och förfrysningar. Kylan har som funktion att minska smärtan och minska blödningen. Det är lämpligt att fästa kylpåsen i samma veva som ett tryck (Compression) sätts runt skadan, lämpligtvis med en elastiskt binda. Detta är det viktigaste steget för att minska blödningen och därigenom svullnaden. Ett hårt åtstramat förband (vanligtvis en Dauerbinda) kring en fotled kan stoppa blodtillförseln med upp till 95 %.

Det sista steget i PRICE-metoden är högläge (Elevation) vilket passar sig bäst för skador i benen eller armarna. Poängen med högläget är även det att minska blodtillförseln till det skadade området. För att högläget ska vara effektivt måste det skadade området dock vara minst 30 centimeter ovanför hjärtat för att det ska fylla någon funktion. Rekommenderad höjd ovanför hjärtat är 50-70 centimeter för att få bäst effekt.

Olika varianter

Det finns några olika variationer på PRICE och vad bokstäverna står för. Bland annat finns det en variant utan det första P:et – alltså bara RICE. Oavsett vilken variant man väljer att använda sig utav så är grunderna ändå alltid samma, att stoppa blödningen i musklerna med tryck, kyla och högläge för att minska skadans omfång och snabba på rehabiliteringen.

 

Du gillar kanske också...