Knäskål eller knä ur led

Fakta

Både knäskålen och knäet kan vridas ur led vilket du tydligt märker om det skulle inträffa. Du kan i vissa fall vrida det tillbaka genom att sträcka ut benet men man bör vara mycket försiktig när det gäller denna sortens allvarliga skador.

Att slå knäskålen eller knä ur led är vanligast hos barn och tonåringar, men det drabbar även vuxna. Det är även vanligare hos kvinnor än hos män. Det föreligger en ökad skaderisk om man är kobent.

Om knäskålen har gått ur led en gång ökar risken för att det ska hända igen. Ju yngre du är när det händer första gången, desto större är risken för återfall.

Symptom

  • Initialt kraftig värk och missformat knä
  • Svullnad och fortsatt värk efter skadetillfället
  • Svårigheter att stödja på benet

Behandling

Detta är svåra skador som måste behandlas professionellt. Du ska alltid kontakta läkare även om knäet glidit tillbaka eftersom risken för andra skador inne i knäet är mycket stor. Användande av ett stabilt knäskydd vid återgång till aktivitet rekommenderas. Belastning av benet går bra, men ofta behövs kryckor den första tiden.

Du gillar kanske också...