Nervinklämning

Fakta

Skadan kan uppstå på många sätt men vanligt är för trånga skor eller genom yttre våld så som en spark. Träffar sparken fotknölen drabbas denna nerv. Träffar sparken vristen är det troligen nerven mellan tårna.

Symptom

Inklämningen visar sig oftast genom en strålande smärta från foten ut mellan tredje och fjärde tå (räknat från stortån). Nervinklämning kan också visa sig genom smärta bakom inre fotkölen, då ofta med känselnedsättning i fotsulan.

Behandling

Nervinklämningen vid fotknölen kommer ofta som en följd av den blödning som uppstått när skadan inträffat (sparken). Detta kan ofta hjälpas med vila under någon vecka. Sitter inklämningen, som i det första fallet, vid tårna är det värre. Vanligtvis krävs det då operation. Läs de andra skadebeskrivningarna och se om någon annan stämmer överens med din skada, kontakta annars läkare.

Du gillar kanske också...