Övriga skallskador

Fakta

Alla misstänkta huvudskador bör ses över av läkare. Huvudvärk som håller i sig, balans- och synrubbningar men även ljud- och ljuskänslighet är symptom man bör vara vaksam på.

Du gillar kanske också...