Skador i utåtrotatorerna

Fakta

Senorna i axeln har slitits ut på grund av mycket enformig träning. Dessa symtom kan också uppstå efter att du fallit och tagit emot dig med axeln eller klämt dig på något sätt. Mest vanlig inom sim- och kastsporter.

Symptom

Det hugger uppe på eller framme på axeln när du lyfter armen över ögonnivå och i vissa fall kan du höra ett knastrande ljud när du rör på axeln.

Behandling

Kyl området för att minska svullnad. Detta kan behöva göras till och från under några dagar beroende på hur allvarlig skadan är. När svullnaden gått ner och smärtan till viss del försvunnit börja träna för att stärka musklerna. Har du länge gått med skadan sitter den förmodligen djupt och avancerade övningar kan behövas, dessa kan du få av sjukgymnast.

Du gillar kanske också...