Axel ur led (Axelluxation)

Axel ur led (Axelluxation)

Fakta

Att slå sin axel ur led (akut axelluxation) är en vanlig skada som drabbar cirka 2 % av befolkningen. Största riskgruppen är idrottare som belastar axelleden mycket, exempelvis ishockey- och handbollsspelare. Skadan är tre gånger vanligare hos män mellan 20-30 år gamla än hos äldre. 95 % av alla axelluxationer är så kallade främre axelluxationer, vilket innebär att armen förs framåt/neråt. Bakre axelluxation är ovanlig men förekommer och då främst hos unga idrottare. Skadan uppstår oftast vid fall där armen instinktivt lyfts och vrids utåt för att skydda kroppen. Vid landningen finns då risk för att en axelluxation uppstår vid stöten som då uppstår. Den kan även uppstå vid ett fall direkt mot sidan av skuldran eller vid en kraftig sammanstötning med en annan person. Att få armen upphakad, av exempelvis en motståndare, med en kraftig böjning utåt-bakåt av axeln är också en stor riskfaktor.

Symptom

  • Vid en axel ur led blir armen oftast orörlig och den skadade upplever en svår smärta
  • Armen blir lätt utåtroterad och lite ut från kroppen samt att den normala konturen från deltoideusmuskeln försvinner

Kontakta alltid läkare vid misstanke om axel ur led (axelluxation) då en röntgenundersökning är måste göras för att kunna utesluta skelettskada. Även en undersökning av blodcirkulationen och nervfunktionen i armen och handen måste kontrolleras, helst innan axelleden sätts tillbaka i sin normala position.

Behandling

Axeln bör läggas rätt så snabbt som möjligt för att underlätta den kommande rehabiliteringen utav skadan. Om det görs innan muskelkramp hinner uppstå så går det relativt lätt. En metod för att lägga axeln rätt igen är den så kallade ”hängande armmetoden” där den skadade placeras på mage och därefter drar man i armens längdriktning. Det kan ta några minuter innan axeln hamnar i rätt läge igen. Metoden är ofarlig och kan enkelt prövas av kunnig sjukvårdspersonal direkt på plats. Efter att axeln har hamnat i rätt läge igen sätts ofta ett stabiliserande bandage som har som funktion att minska smärtan mer än att förhindra återfall. Efter 1-2 dagar kan axelbandaget tas bort och rehabilitering hos sjukgymnast kan påbörjas. Innan återgång till idrott kan ske ska den skadade ha lika bra rörlighet och styrka som i den friska axeln och ha negativt apprehensiontest. En förtidig återgång till idrotten kan resultera i ökad risk för återfall och därför rekommenderas en rehabiliteringstid på minst tre månader. Oftast är prognosen efter en axelluxation bra. Det största problemet som kan uppstå är att personen riskerar att drabbas av nya axelluxationer. Risken för detta är störst hos unga idrottare runt 15 år, där 70 % av de skadade får ett återfall. På grund av detta är det extra viktigt att få hjälp av en sjukgymnast med rehabiliteringen för att kunna minska risken för nya återfall

Du gillar kanske också...