Hjärtklappning

Fakta

Hjärtklappning i form av extraslag, hårda hjärtslag eller kortvariga hjärtrusningar är vanligt och förekommer i alla åldrar. Vanligtvis är det inget att oroa sig för, särskilt om besvären kommer i samband med stress eller oro. Men om du får hjärtrusning och samtidigt känner dig sjuk, får ont i bröstet eller svårt att andas ska du söka akut läkarvård.

Hjärtat slår vanligtvis 50–100 slag per minut hos vuxna. När du anstränger dig fysiskt är det som det ska att hjärtat slår fortare och att du känner hjärtat bulta. Om du blir rädd eller stressad kan hjärtats verksamhet öka tillfälligt även utan fysisk ansträngning. Den reaktionen tillhör kroppens försvarssystem och är helt ofarlig.

Symtom

Behandling

Ring 112 om du har oregelbundna hjärtslag och samtidigt ont i bröstet. Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du får:

  1. Hjärtklappning eller hjärtrusning som börjar plötsligt utan utlösande orsak och inte går över inom några minuter.
  2. Hjärtklappning och andfåddhet, yrsel eller illamående.

Kontakta en vårdcentral för utredning så snart som möjligt om du har återkommande hjärtklappningsbesvär, med eller utan andra symtom, och som du bedömer inte kräver akutvård enligt ovan.

(Källa)

Supports by RMJ
Behöver du tejp?

Köpvillkor   Integritetspolicy

Denna webbsida och dess innehåll ägs av Nordic Rehab AB - © Nordic Rehab AB 2022. Alla rättigheter är reserverade
Denna webbsida använder cookies, läs mer.