Övriga skallskador

Fakta

Alla misstänkta huvudskador bör ses över av läkare. Huvudvärk som håller i sig, balans- och synrubbningar men även ljud- och ljuskänslighet är symptom man bör vara vaksam på.

Tejpningar till Huvud och axel
Axel ur led (Axelluxation)
Supports by RMJ
Behöver du tejp?

Denna webbsida och dess innehåll ägs av Nordic Rehab AB - © Nordic Rehab AB 2018. Alla rättigheter är reserverade
Denn webbsida använder cookies, läs mer.