Kalkaxel

Kalkaxel

Fakta

Vid åldersförändringar i senor i samband med ansträngning kan resultera i en kronisk inflammation med kalkbildning i supraspinatussenan i axeln. Detta kan uppstå redan i 30-35 års ålder. Kalken kan försvinna efter 2-3 veckor men även bli kvar utan att ge några symptom.

Symptom

En intensiv smärta från axelns fram- och ovansida kan uppstå relativt plötsligt. Smärtan kan vara så intensiv att det kan vara svårt att sova. Smärtan lindras när armen hålls stilla intill kroppen. Läkare bör uppsökas vid detta tillstånd och en röntgenundersökning säkerställer diagnosen.

Behandling

Den drabbade bör hålla axeln i rörelse för att undvika att den stelnar, använd smärtstillande medel vid behov för att motverka smärtan. Läkare kan bland annat antingen punktera kalkhärden och suga ut kalken från det aktuella området eller vid kronisk smärta operera och ta bort kalkhärden. En sjukgymnast kan ge rörelseövningar för att underlätta möjligheten till att bibehålla ett fullgott rörelseomfång.

Du gillar kanske också...